Апартаменти

Наименование Вид Етаж Обща площ Статус Цена
Апартамент 1 Тристаен Етаж 1
109.53 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 5 Двустаен Етаж 1
71.63 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 6 Двустаен Етаж 1
80.76 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 7 Двустаен Етаж 1
78.65 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 10 Двустаен Етаж 2
71.67 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 11 Тристаен Етаж 2
114.10 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 12 Двустаен Етаж 2
72.96 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 13 Двустаен Етаж 2
82.19 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 15 Тристаен Етаж 3
111.39 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 16 Двустаен Етаж 3
71.67 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 17 Двустаен Етаж 3
71.67 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 18 Тристаен Етаж 3
114.10 кв.м
Свободен
197 300 EUR
Виж разпределението
Апартамент 22 Тристаен Етаж 4
111.38 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 23 Двустаен Етаж 4
71.67 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 24 Двустаен Етаж 4
71.67 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 25 Тристаен Етаж 4
114.10 кв.м
Свободен
203 500 EUR
Виж разпределението
Апартамент 29 Тристаен Етаж 5
111.39 кв.м
Резервиран
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 30 Двустаен Етаж 5
71.67 кв.м
Резервиран
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 31 Двустаен Етаж 5
71.67 кв.м
Резервиран
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 32 Тристаен Етаж 5
114.10 кв.м
Резервиран
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 33 Двустаен Етаж 5
72.96 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 34 Двустаен Етаж 5
82.19 кв.м
Резервиран
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 35 Двустаен Етаж 5
80.05 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 37 Двустаен Етаж 6
71.12 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 38 Двустаен Етаж 6
71.67 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 39 Тристаен Етаж 6
114.10 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 41 Двустаен Етаж 6
82.19 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 44 Двустаен Етаж 7
71.17 кв.м
Свободен
133 500 EUR
Виж разпределението
Апартамент 45 Двустаен Етаж 7
71.67 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 46 Тристаен Етаж 7
113.45 кв.м
Свободен
207 800 EUR
Виж разпределението
Апартамент 48 Двустаен Етаж 7
77.19 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 49 Тристаен Етаж 8
99.53 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Апартамент 51 Четиристаен Етаж 8
134.11 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението
Магазин 1 Магазин Партер
168.08 кв.м
Продаден
0 EUR
Виж разпределението

Паркоместа и гаражи

Наименование Етаж Обща площ Статус Цена
Паркомясто С1 Сутерен
22.29 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто С2 Сутерен
13.91 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто С3 Сутерен
13.91 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто С4 Сутерен
13.91 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто С5 Сутерен
12.83 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто С6 Сутерен
12.50 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто С7 Сутерен
12.50 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто С8 Сутерен
13.13 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто С9 Сутерен
12.50 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто С10 Сутерен
12.49 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто С17 Сутерен
12.63 кв.м
Свободен
22 000 EUR
Паркомясто С18 Сутерен
13.29 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто С19 Сутерен
17.02 кв.м
Свободен
27 000 EUR
Паркомясто С20 Сутерен
18.63 кв.м
Свободен
29 000 EUR
Паркомясто С24 Сутерен
12.50 кв.м
Резервиран
0 EUR
Паркомясто С25 Сутерен
13.13 кв.м
Резервиран
0 EUR
Паркомясто С26 Сутерен
13.12 кв.м
Резервиран
0 EUR
Паркомясто С27 Сутерен
12.50 кв.м
Резервиран
0 EUR
Паркомясто С28 Сутерен
13.12 кв.м
Резервиран
0 EUR
Паркомясто С29 Сутерен
13.13 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто С30 Сутерен
12.50 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто П1 Партер
13.00 кв.м
Свободен
18 000 EUR
Паркомясто П2 Партер
13.00 кв.м
Свободен
18 000 EUR
Паркомясто П3 Партер
13.00 кв.м
Свободен
18 000 EUR
Паркомясто П4 Партер
13.00 кв.м
Свободен
18 000 EUR
Паркомясто П5 Партер
13.00 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто П6 Партер
13.00 кв.м
Продаден
0 EUR
Паркомясто П27 Партер
12.50 кв.м
Свободен
18 600 EUR
Паркомясто П30 Партер
13.00 кв.м
Свободен
18 000 EUR
Паркомясто П31 Партер
13.00 кв.м
Свободен
18 000 EUR
Паркомясто П39 Партер
12.25 кв.м
Свободен
18 000 EUR
Паркомясто П40 Партер
12.25 кв.м
Свободен
18 000 EUR
Гараж 3 - две места Партер
43.84 кв.м
Продаден
0 EUR
Гараж 4 Партер
24.94 кв.м
Продаден
0 EUR
Гараж 5 Партер
24.56 кв.м
Продаден
0 EUR

ЗА ОСТАНАЛИТЕ ПАРКОМЕСТА И ГАРАЖИ СЕ СВЪРЖЕТЕ СЪС СЪИНВЕСТИТОР БОКАЛ